Lilybirds 是一个法国新兴趣味女性首饰品牌。品牌的创始是源于一个浪漫的爱情故事,源于一个喜欢设计,
抱有许多想法的女生Fabienne和一个网页技术迷的程序男Johann的相遇。除了彼此相爱,他们还有共同的热情在网上创作100%个性首饰。
Lilybirds的产品创作能让每个佩戴的女性花不多的钱感受独特的美丽。
                  

设计师 Fabienne                                                          创始人 Johann


品牌的每个系列从童年的回忆和温情汲取灵感,在某些作品上 (如甜甜圈耳环,企鹅项链)都能发现趣味十足的创意。
品牌的所有创作都仅在法国实现,使用防过敏的镀金/纯银技术,确保每个饰品的做工质量,呈现高质独特的潮流作品。

为什么法国品牌取名为 Lilybirds ?
由于品牌许多作品的设计灵感源自美国生活、风景(黄色的士,自由女神像),决定把品牌名字取为英文,
具有美国印象,融合法国设计概念,更具新颖感。而且名字Lilybird给人带有一种俏皮,清新和亲切的感觉。